Jonathan Shedler’in bazı X (Twitter) paylaşımları

Yazar:

Kategori:

Bu sayfada günümüz psikodinamik psikoterapisinin önemli isimlerinden Jonathan Shedler‘in bazı X paylaşımlarını bulacaksınız. Shedler psikodinamik psikoterapiye ilgi duyanlar için bir rehber olabilir.

İçerikleri Psikodinamik Psikoterapi Toğluluğu üyelerinden Psikolojik Danışman Mustafa Burak ARABACI çeviriyor. Kendisine teşekkür ediyoruz.

Alıntı: Ne düşüneceğinizi merak ediyorum: Bazı terapistlerin işlerini çekilmez bulmasının sebepleri neler? Tükenmelerine ve işten ayrılmalarına neden olan şey nedir? Bazı terapistler bundan nasıl kaçınıyor? Başkalarına bundan kaçınmalarına yardımcı olmak için neler tavsiye edersiniz? (Bu konuda beni meraklandıran uzun bir yazıyı sildim)

Jonathan Shedler: Terapistler gerçekten becerikli/becerili (skilled) olduklarında ve hastaların anlamlı şekillerde değişmelerine süreğen olarak yardımcı olduklarında ve iyileşmelerini gördüklerinde, yaptıkları işi anlamlı ve ödüllendirici buluyorlar. Eğer sürekli olarak hastaların hayatlarında anlamlı bir fark yaratamazlarsa, sonunda kendilerini bitmiş ve tükenmiş hissederler. Bu onların gerçek psikolojik değişimi hedefleyen psikoterapinin mümkün olduğu bir ortamda olduklarını varsayar. Terapistlerin bu kadar çok hasta görmek zorunda olduğu kliniklerde/acentelerde kimseyle anlamlı bir terapi ilişkisi kurabilmeleri mümkün değildir. Veya sağlık sigortacılarının veya diğer bürokrasinin çok fazla izinsiz/müdahalesinin olduğu ve becerikli/becerili (skilled) terapistlerin başka türlü yapabileceklerini bildikleri işi yapamadığı durumlarda. Bu durum tükenmişliğin yanı sıra ahlaki yaralanmalara da yol açmaktadır. Benim gözlemim, terapistlerin, gerçek bir fark yaratmak konusunda sürekli olarak çaresiz hissettiklerinde -ya uzmanlıkları olmadığı için ya da uzmanlıklarını kullanamayacakları bir ortamda oldukları için- işi dayanılmaz olarak deneyimlemeye başladıkları yönündedir. (17 Mayıs 2022)

Hastalar bize oldukları gibi gelirler ve biz de onlarla orada/o esnada tanışırız. Bizim işimiz onların yapamadıklarını kelimelere dökmek ve böylece meraklarını ve kendileri üzerine düşünme konusunda davetkar olmaktır.

Örneğin: “Bana güvenebileceğinizden emin olmadığınızı bana bildiriyorsunuz. Ve bunu yapmanız için hiçbir neden yok – ben sizin için bir yabancıyım… “Beni güveninizi daha çok hak eden biri olarak görmenize neyin yol açabileceğini veya beni (güveninizi) daha az hak eden biri olarak görmenize neyin yol açabileceğini anlamama yardım din.”

Amaç, *sözlerle* konuşulabilecek ve belki birlikte anlaşılabilecek bir şey olarak hastanın endişelerini seans odasına davet etmektir. Veya sessiz kalmak da bir seçenek olabilir (ve terapinin dışında tutulmak ve internette anlayış veya iç görü olmadan hareket etmek). Terapistin bu tür tepki(ler)i iki şeyin edinilmesini sağlar:

Hastayı düşüncelerini ve duygularını kelimelere dökmeye davet etmenin yanı sıra, savunmadan, merak ve ilgiyle yanıt vererek güvenilirliği (hastayı herhangi bir şeye ikna etmeye çalışmak yerine) *gösteriyor oluyorsunuz. Arka planda çok daha fazlası oluyor. Hasta, geçmişteki bakıcılar veya otorite figürleri tarafından ihanete uğradığını, yanlış anlaşıldığını, reddedildiğini veya saldırıya uğradığını hissetmiş olabilir. Bildiğimiz kadarıyla onu terapiye getiren zorlukların kökeninde bu olabilir. Ama bu (kısmı) daha sonrası için. Henüz o “hasta” olmuş değil. Acil odak noktası onun böyle olmasını (hasta) mümkün kılmaktır. (23 Nisan 2022)

Bir terapist olarak göreviniz hastalar üzerinde bir gündemi/ajandayı zorlamak, sizin dünya görüşünüze inananlar yaratmak, ikna etmek, caydırmak, onaylamak, onaylamamak, tasdik etmek veya tasdik etmemek değildir. Göreviniz, hastaların kendilerini daha iyi tanımalarına, böylece daha bütünlüklü olmalarına ve hayatı daha özgürce yaşamalarına yardımcı olmaktır; sizin değil, onların (kendi) şartlarına göre. (17 Şubat 2022)

Tanılayıcı dil neden her zaman (kulağa) damgalayıcı geliyor?

“Konuşmayı sterilize etmeye yönelik çarpıcı derecede döngüsel bir çaba, psikanalitik geleneğin yaygın şekilde yanlış anlaşılmasına katkıda bulundu. Belirli bir psikolojik terimi türeten kişilerin asıl niyetleri ne olursa olsun, zamanla, belirli durumlara yönelik etiketler kaçınılmaz olarak olumsuz bir anlam taşımaya başlar. Basitçe tanımlayıcı olması için icat edilen -aslında daha önceki değer yüklü kelimelerin yerini almak üzere icat edilen- dil, değerlendirici bir kadro geliştirir ve özellikle sıradan/ciddiyetsiz insanlar tarafından patolojik hale getirecek şekilde kullanılır.

Bazı konular doğası gereği insanlar için rahatsız edici görünür, ve onlar hakkında ne kadar dikkatli, yargılayıcı olmayan bir dille konuşmaya çalışsak da, bunu yapmak için kullandığımız kelimeler yıllar geçtikçe aşağılayıcı bir tona bürünür olur. Günümüzün ‘antisosyal kişiliği’, bunun bir örneği olarak, ‘ahlaki delilik’ olarak adlandırılıyordu. Daha sonra ‘psikopati’ye, ardından da ‘sosyopati’ye dönüştü.

Her değişikliğin amacı, rahatsız edici bir olguya tanımlayıcı, sansürsüz bir etiket vermektir. Ancak bu olgunun rahatsız edici gücü, nihayetinde, kavramı ahlaksallaştırma alanının dışında tutmak için icat edilen her kelimeyi kirletti.

Sorunlu insanlar, her ne sebeple olursa olsun, damgalayıcı olmayan dilin peşindeki bu beyhude kovalamayı kışkırtıyor gibi görünüyor. Psikolojik olmayan terimlerde de ortaya çıkıyor…

Dili arındırmaya yönelik bu talihsiz projenin bir sonucu, belirli bir psikolojik gelenek ne kadar eskiyse, o kadar olumsuz, yargılayıcıdır ve terminolojisi (kulağa) tuhaf gelir. Psikanalitik terimlerin ruh sağlığı meslekleri içinde ve dışında hızla tüketilmesi, çarpıtılması ve ön yargılı bir şekilde kullanılması, psikodinamik geleneğin belası olmuştur.” —Nancy McWilliams, Psikanalitik Tanı (8 Şubat 2022)

Öğrendiğim en önemli şeylerden biri: Şiddetli kişilik sorunları (kendisine) *kamuflaj* buluyor.

Kimse “Ben bir sadistim” ya da “Ben kötü niyetli bir narsistim” diye düşünmüyor. En nefret dolu, yıkıcı dürtülerini doğrulayan ve onları erdem olarak yorumlayan bir inanç sistemi/toplumsal grup buluyorlar. Dünyadaki en zehirli ve nefret dolu insanlar, doğru olduklarına ve doğru olan için savaştıklarına %100 inanıyorlar. Kendi zulmünü serbest bırakmanın, saldırmanın, başkalarına zalimce ve alçakça davranmanın bir yolunu buluyorlar. *Ve kendilerini neşelendirecek müttefikler buluyorlar*, onlar da doğru ve iyi olanın yanında olduklarına inanıyorlar.

Daha teorik açıklama arayan meslektaşlar için psikolojik süreçler bölme, yansıtma ve yansıtmalı özdeşimdir.

Bölünmek, kişinin kendi nefret, zalimlik ve yıkıcılık kapasitesini fark etmemesi anlamına gelir. Kişi kendi içindeki kötülüğe karşı kördür. Bunun yerine, kötülüğü belirlenmiş bir başkasının üzerine yansıtır. Ve bu diğer kişi, yansıtma savunması yoluyla, artık kötü ve kötü olan ve yok edilmesi gereken her şeyin deposu olarak görülüyor. Projeksiyon/yansıtma budur. Kişi artık (yansıtma yoluyla) yok edilmesi gereken canavarca biri olarak görülen diğer kişiye kötülüğünü ve nefretini salıvermekte tamamen haklı olduğunu hissediyor. Eğer kendisine yansıtılan kişi provokasyona öfkeyle tepki verirse, bu artık onun ne kadar nefret dolu ve yıkıcı olduğunun bir kanıtı olarak görülüyor (buna “yansıtmalı özdeşim” denir).

Nihai sonuç ise kişinin inkar edebilmesidir. (Böylelikle) kendi sadistliklerini, zalimliklerini ve nefretlerini aynı anda kısıtlama olmadan sergileyebilir olurlar. Ve bunu yaparken %100 doğrunun yanında ve haklı olduklarını hissedecek bir sistem (düşünce sistemi) kurarlar. (24 Eylül 2021)

13 Eylül 2021

Meşru/formel bir terapist Twitter’daki “terapist gibi”ler gibi davranmaz. Biz profesyonel bir terapi ilişkisi kapsamında ofislerimizde çalışan terapistleriz. Twitter’da değil. Twitter’da “terapist gibi” yanıt veren herkesten uzak durun. Zaten anlayışsızlıklarını ve mesleki sınırların eksikliğini gösteriyorlar.

Şunu düşünün: Bir yabancıya 280 karakterlik bir tweet’e dayanarak hukuki tavsiye veren bir avukat hakkında ne düşünürsünüz? Bir tweet’e dayanarak teşhis koyan/reçete yazan bir doktor mu? Çoğu insan bunun çığlık atan bir kırmızı bayrak olduğunu anlayacaktır. Ancak bazıları psikiyatristlerin/psikologların/terapistlerin Twitter’daki herkesle sanki bizim hastalarımız/müşterilerimizmiş gibi iletişim kurması gerektiğini düşünüyor gibi görünüyor. Hayır. Bu şekilde işlemiyor ve işleyemez de. “Terapistlerin” yapması gereken şeyin bu olduğunu düşünüyorsanız, varsayımlarınızı ciddi şekilde yeniden düşünmenin zamanı gelmiştir. Örnek olarak: Eğer bir hasta kaba ya da düşmanca davrandıysa, muhtemelen benimle ilgili algıları ve deneyimleri de dahil olmak üzere düşüncelerini, duygularını ve deneyimlerini merak ederdim. Canımı acıtan ya da kıran bir şey yapıp yapmadığımı, ya da onların o andaki deneyim ve tepkilerinin geçmişteki bir deneyim ya da başka biriyle olan bir ilişki ya da belki de her ikisinden biriyle renklenip renklenmediğini açık bir soru olarak kabul ederdim. Bu, bir miktar güvenin tesis edildiği ve bu tür bir araştırma ve incelemenin ilişkimizin bir parçası olacağı ve ayrıca neden ve nasıl olduğu konusunda karşılıklı anlayış ve mutabakatın olduğu devam eden bir terapi ilişkisi bağlamında gerçekleşecektir. Bu tür bir araştırmanın, onları terapiye getiren ve yardım aradıkları zorluklar konusunda onlara nasıl yardımcı olabileceğini anlatırdım. Bu ilişki aynı zamanda seanslarımız boyunca kişiye tüm dikkatimi verdiğim, yardım için neden geldiklerini aklımda tuttuğum ve bu yardımı sağlamak için klinik uzmanlığımı elimden gelen en iyi şekilde kullandığım bir ilişki olacaktır. Ve ben de bu çok özel ilgi ve uzmanlığı göstermem için ödeme alıyorum.

İlişkim olmayan rastgele bir kişinin Twitter’da bana kaba veya düşmanca bir şekilde hitap etmesi durumunda bunların HİÇBİRİ geçerli değildir. Burada göz ardı edilecek veya engelleneceksiniz. Veya ruh halime bağlı olarak, özellikle rahatsız edici bir şey söylerseniz, rahatsız edici bir yanıt alabilirsiniz. Ve bunun böyle olması gerekiyor. Twitter sizin terapi odanız değil. Gerçek psikiyatristler/psikologlar/terapistler Twitter’da terapistiniz gibi davranmayacaklar.

*başlığa ekleme*

Yukarıdakilerin ötesinde, terapi ilişkisi, terapistin olup bitenlerle ilgili *mesleki sorumluluğu kabul ettiği* anlamına gelir. Bu bir salon oyunu değil, insanların hayatları. Başladığınız anda ne çıkacağını kimse önceden bilemez. Pandora’nın kutusunu açıyorsun. İnsanlar sürekli olarak sınırlı görünen, zararsız şeyler için yardım istemeye geliyorlar. İşyeri stresi. Uykuya dalmada sorun. Karı veya kocayla bir sorunu çözmekte zorluk çekmek. Kulağa çok basit geliyor. Daha sonra kişinin boşanmaya doğru ilerlediğini anlarsınız. Aile içi istismara karışmış olabilir. Psikotik bir duruma geçişi söz konusu olabilir. İntihara meyilli olabilir. Şiddetli travmanın sonraki etkileriyle uğraşıyor olabilir.

Hiçbir şey göründüğü kadar basit değildir. Sözde “sorun sunmak” çoğu zaman buzdağının görünen kısmıdır. Yardım isteyen kişi bunun farkında bile olmayabilir. Ancak bir akıl sağlığı uzmanının bunun bir olasılık olduğunu *bilmesi gerekir*.

[Ruh sağlığı uzmanları] Kapsamlı bir değerlendirmenin nasıl yapılacağını biliyorlar ve işte buradan başlıyorlar; profesyonel ve etik açıdan başlamakla yükümlüler. Kişiyi ve geçmişini bilmeden endişeleri parça parça çözebileceklerini düşünme tuzağına düşmezler. Ortaya çıkabilecek ve çoğu zaman da çıkan tüm beklenmedik şeylerle başa çıkma konusunda nitelikli ve hazırlıklıdırlar. Ortaya çıkan acil durumlarla nasıl başa çıkacaklarını biliyorlar ve onlar için MESLEKİ SORUMLULUK KABUL EDİYORLAR. Bir müdahale kötüye gittiğinde ve ön görülemeyen olumsuz sonuçlara yol açtığında durumlarla nasıl başa çıkacaklarını biliyorlar ve BUNUN İÇİN MESLEKİ SORUMLULUĞU KABUL EDİYORLAR. Ayrıca uzmanlık alanları dışında kaldıklarını ve nasıl ve ne zaman başvuracaklarını da biliyorlar; örneğin bir hastanın ne zaman ara bir değerlendirmeye ihtiyacı olduğunu da; çünkü başlangıçta zihinsel sağlık sorunu gibi görünen şey nörolojik bir sorun veya tıbbi bir hastalık emaresi olabilir. Küçük ruh hali değişiklikleri gibi görünen, daha önce teşhis edilmemiş bir BEYİN TÜMÖRÜ için ameliyata ihtiyaç duyan hastaların terapi için geldiğini gördüm.

Meşru/formel akıl sağlığı profesyonelleri tüm bunları biliyor ve birisi görünüşte gelişigüzel bir şekilde küçük ama zararsız bir tavsiye istediğinde neyle karşılaşacaklarını asla bilemeyeceklerini biliyorlar. Ortaya çıkabilecek olaylarla nasıl başa çıkacaklarını biliyorlar. Ve bunun sorumluluğunu üstleniyorlar. Bunu zaten söylemiş miydim? Kendimi tekrarlıyor muyum? Bir nedenden dolayı öyleyim. İnternette yabancılara tavsiye veren bir terapist, HİÇBİR ŞEY için mesleki sorumluluk kabul etmiyordur. Bu, meşru/formel terapistlerin başka hiçbir yerde değil, profesyonel bir ilişki bağlamında ofislerinde terapist olmasının bir başka nedenidir. (13 Eylül 2021)

Psikoterapide ilerlemenin 10 “hayati belirtisi”

1. İlişkilerde daha fazla bağlanma güvenliği / güvenlik duygusu/duyumu

2. Kendinin ve başkalarının daha bütünleşik ve tutarlı deneyimi

3. Artan kişisel eylemlilik duygusu

4. Daha gerçekçi ve güvenilir bir özgüven

5. Daha fazla duygusal dayanıklılık ve duygu düzenleme kapasitesi

6. Kendinin ve başkalarının içsel deneyimlerini derinlemesine düşünme ve anlama becerisi (“zihinselleştirme”)

7. Hem bağımsız hem de toplumsal (birbirine bağlı olarak) işleyişte artan konfor

8. Daha belirgin bir “hayat dolu”luk ve canlılık hissi

9. Kabullenme, bağışlama ve minnettarlık kapasitesinin artması

10. Daha olgun ve esnek savunmalara doğru hareket

*Nancy McWilliams’tan uyarlanmıştır.

*İnsanlar belirli bir terapi türünün “işe yaradığını” iddia ettiğinde, onlara bu 10 şeyden hangisinin değiştiğini ve kanıtların neler olduğunu sorabilirsiniz. “İşe yarar” derken kastettikleri şeyin terapiden beklediklerinizle çok az ilgisi olduğunu veya hiç alakası olmadığını keşfedebilirsiniz. (2 Eylül 2021)


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir