Yazar: Admin

 • Kişilik Bozukluğu Tanısına Prototip Bir Yaklaşım

  Yazar:

  Kategori:

  Drew Westen, Ph.D. Jonathan Shedler, Ph.D. Rebekah Bradley, Ph.D. Amaç: DSM-III’den bu yana kullanılan, bireysel tanı kriterlerinin varlığı/yokluğu hakkında karar verilmesini, ardından semptomların sayılmasını ve kesintilerin uygulanmasını (sayma/kesme yöntemi) gerektiren tanı yönteminin alternatiflerini neredeyse hiçbir araştırma test etmemiştir. Bu çalışma, tanıyı basitleştirmek için tasarlanmış alternatif bir prototip eşleştirme prosedürünü test etti. Prosedür kişilik bozukluklarına uygulandı.…

 • Psikodinamik Psikoterapinin Etkinliği

  Yazar:

  Kategori:

  Shedler J. The efficacy of psychodynamic psychotherapy. Am Psychol. 2010 Feb-Mar;65(2):98-109. doi: 10.1037/a0018378. PMID: 20141265. Ampirik kanıtlar psikodinamik terapinin etkinliğini desteklemektedir. Psikodinamik terapinin etki büyüklükleri, “ampirik olarak desteklenen” ve “kanıta dayalı” olarak aktif bir şekilde tanıtılan diğer terapiler için bildirilenler kadar büyüktür. Buna ek olarak, psikodinamik terapi alan hastalar terapötik kazanımlarını korumakta ve tedavi sona…

 • Bana Gittikçe Aşina Olmak: Psikanalizin Arkasında Ne var?

  Yazar:

  Kategori:

  Psikodinamik terapi (psychodynamic therapy), kapsamlı bir bakış açısına sahip olmayan bir yaklaşım olarak karikatürize edilse de çalışmalar güçlü faydalarının bulunduğunu göstermektedir. Jonathan Shedler tarafından yazılmıştır Jeffrey (hastanın asıl ismi değil) tedaviye depresyon, kaygı ve başkalarıyla geçinmekte sorun yaşama şikayetiyle geldi. Çalıştığı mühendislik ofisindeki iş arkadaşları, onun “takım oyuncusu” olmadığından şikayetçiydi ve eşi onu soğuk ve…

 • Ötekilerle İlişkiler (22)

  Yazar:

  Kategori:

  Anahtar kavramlar Gelişimle ilgili başka bir organize edici fikir, sorunları ve örüntüleri erken dönem ilişkilerin bilinç dışı tekrarına BAĞLAMAKTIR. Bu ilişkiler yakın ev ortamındaki insanlarla, geniş toplulukla veya genel olarak toplumla olabilir. Bilinçli ve bilinç dışı ilişki modelleriyle/şablonlarıyla (relationship template) bağlantı kurmak, yetişkinlerin ilişki kurarken karşılaştıkları şu tür sorunları anlamak için özellikle yararlıdır: Dünyadan kopuk…

 • Bağlanma (24)

  Yazar:

  Kategori:

  Anahtar kavramlar Bağlanma teorisi (attachment theory) adı verilen, gelişimle ilgili son düzenleme fikrimiz, sorunları ve örüntüleri erken bağlanma stillerine (early attachment styles) BAĞLAMAMIZA yardımcı olur. Bu fikre göre, erken bağlanma stilleri insanların benlik/kendilik duygularını/duyumlarını (sense of self), başkalarıyla ilişkilerini, strese uyum sağlama yollarını ve öz düzenleme örüntülerini (pattern) nasıl geliştirdikleri üzerinde etkilidir. Bu bağlanma tarzlarının…

 • Kendiliğin Gelişimi (23)

  Yazar:

  Kategori:

  Anahtar kavramlar Kendiliğin gelişimi hakkındaki teoriler aynı zamanda sorunları ve örüntüleri kendiliğin gelişimiyle ilişkilendirebileceğimiz (LINK), gelişimle ilgili fikirleri organize etme işlevi görür. Gelişimle ilgili düzenleyici bir fikir olan kendilik psikolojisi (self psychology), ilk bakımverenlerin çocuğun kendilik gelişimi için gerekli olan işlevleri yerine getirdiğini öne sürer. Kendiliknesnesi işlevleri (selfobject functions) olarak adlandırılan bu işlevler çocuk tarafından…

 • Çatışma ve Savunma (21)

  Yazar:

  Kategori:

  Anahtar kavramlar Gelişime ilişkin organize edici fikirlerden biri olan ego psikolojisi (ego psychology), yetişkin sorunlarının ve örüntülerinin bilinç dışı çatışma ve savunmalar (defense) ile ilişkilendirilebileceğini (LINK) önerir. Bu fikre göre bilinç dışı çatışma (unconscious conflict); karşıt düşünceler, duygular veya arzular çarpıştığında ortaya çıkar. Farkında olmadan gerçekleşen bu çatışma anksiyeteye (anxiety) neden olur ve bizi uzlaşmalar…

 • Kültür ve Toplumun Etkileri (20)

  Yazar:

  Kategori:

  Anahtar kavramlar Geleneksel olarak gelişimle ilgili psikodinamik organize edici fikirler, yakın çevrenin (yani birincil bakım verenler ve aile) kişinin bilinçli ve bilinçsiz zihninin gelişimi üzerindeki etkisine odaklanmıştır. Ekolojik Sistemler modeli (Bronfenbrenner, 1977), insan gelişiminin birçok farklı sosyal ortamdan etkilendiğini öne süren organize edici bir fikirdir. Söz konusu ortamlar şunlardır: Makrosistem; ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsel…

 • Erken Dönem Bilişsel ve Duygusal Zorluklar (19)

  Yazar:

  Kategori:

  Anahtar kavramlar Hastalarımızın erken dönemdeki bilişsel ve duygusal zorluklarının, bilinçli ve bilinçsiz düşüncelerinin, duygularının ve davranışlarının gelişimini nasıl etkilediğini anlamak, sorunları (problem) ve örüntüleri (pattern) geçmişleriyle bağlantılandırmamıza yardımcı olabilir. Bilişsel ve duygusal zorluklar çocukluk ve ergenlik döneminde çok yaygındır ve o dönemde meydana gelen gelişimi bozabilir. Onlar, DSM bozukluklarının kriterlerini hem karşılayan hem de karşılamayan…

 • Travma (18)

  Yazar:

  Kategori:

  Anahtar kavramlar Travma (trauma), olağanüstü derecede stresli ve rahatsız edici olayların yaşanması veya bir kişiyi veya bir grup insanı bunaltacak olayların birikmesidir. Farklı travma türleri vardır: Bir kişinin geçmişinde travma belirgin olduğunda, yetişkinin sorunlarının ve örüntülerinin gelişimini travmanın etkisine bağlayabiliriz. Travma, işleyişin tüm yönlerinin gelişimini etkileyebilir. Travmanın etkisiyle bağlantı kurmak, aşağıdaki sorunlarla karşılaşan hastalar için…